Miljön i och runt Baltiska havet

Baltiska havet kallas även Baltiska sjön och Östersjön och har på grund av sin placering och isolering från andra vattendrag blivit extra hårt drabbat av miljöproblem som övergödning och miljögifter. Havets placering ger en lägre vattengenomströmning från andra hav och Baltiska havet blir därför även varmare än andra hav vilket påskyndar miljöproblemen ytterligare eftersom nerbrytningen av miljögifter går långsammare i varma havsvatten.

Problemen i Baltiska Havet öka miljöutgifterna för länderna omkring Baltiska sjön men det upplevs ofta som ett slag i luften då miljöproblemen med skräp & avfall tycks öka för varje år.

Människan som miljöbov

En stor orsak till miljöproblemen i havet är människan. Efter havskusten runt Baltiska havet bor 85 miljoner människor och alla aktiviteter människorna ägnar sig åt lämnar spår i havet i form av gifter, skräp & avfall. Jordbruk och industri, färjor, båttrafik, djurhållning, odling, städer, koleldning allt är sådant som lämnar spår i den omgivande miljön, vattendrag och havsområden. Detta parallellt med starkt exploaterade stränder, strandremsor och skärgårdar. Ofta upplevs människan som det största skadedjuret och trots att han eller hon borde förstå att ändra sin livsstil och ta hänsyn till sin miljöpåverkan så lämnar inte människan några positiva bidrag till miljön, några positiva beteendeförändringar till exempel. Tvärtom. Nerskräpningen ökar markant årligen. Det verkar som att ju bättre människan har det rent ekonomiskt ju sämre mår den miljö som människan rör sig i. Människan är helt enkelt ett skadedjur och en miljöbov.

 

oljeproduktion

 

Båtbottenfärger och övriga lyxproblem

Människan skapar problem för miljön genom sin hänsynslösa och själviska livsstil. Problemet med gifter i haven orsakas ofta av att människorna använder giftiga båtbottenfärger för att skydda båtskroven från musslor och alger. Den här typen av bottenfärger används för att människan är för slö och för självisk för att själv göra jobbet som håller båtskroven fria från till exempel alger. Det är alltså på grund av människans bekvämlighet som haven blir miljöförgiftade. Kemikalieinspektionen har förbjudit den här typen av miljövidriga färger så de får inte säljas längre men reglerna skiftar från land till land och båtar som redan målats med den här typen av färger används fortfarande så problemet är långt ifrån löst.

 

döda fiskar i östersjön

 

Läkemedelsrester

Ett annat problem är läkemedelsrester som inte brutits ner utan sprids ut i haven genom avloppsvattnen. Dessa läkemedelsrester bryter också ner miljön i havet och man har även sett missbildade fiskar till följd av läkemedlen i havet. Man har även funnit spår av dessa läkemedelsrester i dricksvattnet så gifterna som människan sprider är en förödande del av kretsloppet. Kommer inte människan till besinning kommer människan att utplåna sig själv.

 

Förstasidan