Energideklaration vid nybyggnation

radonhus

När man bygger nytt hus är det mycket man bör ha koll på. Det är långt ifrån så enkelt som att sätta igång att bygga; här krävs mycket planering och man får vara beredd på att återgå till ritbordet både en och två gånger för att tänka om. Det allra första är förstås själva tomten där huset ska ligga och det allra viktigaste att ha koll på här ur hälsosynpunkt är hur det ser ut med markradon i området. När man letar tomt att bygga sitt hus på är med andra ord en viktig aspekt just radonhalten. Radon mäts i Bq och det är mycket viktigt att genom mätning ta reda på vad radonhalten är innan man börjar bygga. Det finns vissa gränsvärden att rätta sig efter, både vad gäller markradon, inomhusluft och dricksvatten.

Vad är då radon?

Radon är en så kallad radioaktiv ädelgas, som anses som mycket skadlig för människor och djur. Faktum är att flera hundra fall av lungcancer orsakas i Sverige varje år av just radon. Det är med andra ord mycket angeläget att mäta upp förekomsten av radon i och nära våra bostäder, för att komma tillrätta med problemet. Radon finns i luften runt omkring oss, vilket innebär att ämnet genom inandning kommer in i våra lungor och luftrör. Den som röker löper ytterligare risk att bli sjuk, i kombination med inandningen av radonet. Innan dess att man insjuknar som en följd av radonet kan det dock ta många, många år; det kan ta upp till 40 år innan effekten av utsattheten kan påvisas.

Radonmätning för energideklaration

Att mäta radon i din bostad är självklart först och främst för din och din familjs skull. Dock ska också en radonmätning utföras som en del av den energideklaration som ska finnas till hands numer när man ska sälja sitt hus. När man gör mätningen tar man hänsyn till vissa gränsvärden för att avgöra om det finns någon fara eller ej. Det riktvärde (gränsvärde) som gäller för inomhusluft är 200 Bq. Vad gäller radonmätning av dricksvatten så räknas 100 Bq per liter som ”tjänligt med anmärkning” medan 1000 Bq per liter räknas som gränsen för otjänligt vatten – det vill säga dricksvatten som enligt Livsmedelsverket inte rekommenderas att dricka.

 

mark och berggrund

 

Mätningen av radon är enkel och man kan utföra detta på egen hand. Man beställer dosor som placeras ut i bostaden, enligt en särskild anvisning. Mätningen ska pågå under två månader under perioden 1:a oktober till 30:e april.

Du kan beställa radonmätning i Norge hos Radonova eller om du bor i Danmark så kan du beställa Radtrak dosor här. Tänk på att alla metmetoder inte är likadana. Digitala eller elektroniska mätare ger bara en indikation och är inte en bra metod för att få fram årsgenomsnittliga radonhalten i din bostad.

 

Mer om Radon & Energideklarationen

 

 

Miljöförgiftning i Baltiska havet