Monthly Archives: augusti 2017

Miljön i och runt Baltiska havet

Baltiska havet kallas även Baltiska sjön och Östersjön och har på grund av sin placering och isolering från andra vattendrag blivit extra hårt drabbat av miljöproblem som övergödning och miljögifter. Havets placering ger en lägre vattengenomströmning från andra hav och Baltiska havet blir därför även varmare än andra hav vilket påskyndar miljöproblemen ytterligare eftersom nerbrytningen …